love爱情电影网骑兵

love爱情电影网骑兵

 贪水者,若下之,热去水停,故肢厥声嘤,咽喉塞也;若发汗过多亡阳,故战栗,表里俱虚也。程应旄曰∶今时论治者,不至于恶寒蜷卧、四肢逆冷等证叠见,则不敢温,不知证已到此,温之何及?

故当急救欲绝之肾水,与阳明急下三法,同源异派。此阳虚血少,不可汗之证也。

 盖风温为病,乃风邪外盛于表,故阴阳六脉俱浮。以如是之证,而谷气多入,此为除中。

【注】此承上条,以详出其证也。 表里俱热,尤不宜火。

加麦冬生津;半夏降逆,更逐痰饮;甘草补中,且以调和诸药也。夫尺中时一小见之脉四至,则是肾间生气之源未绝,即下利未止,尚为易治。

程应旄曰∶以上诸证,莫非邪火逆乱,真阴立亡之象。于葛根汤内,加半夏半升,余根据葛根汤法。

Leave a Reply